Phương thức Thanh toán

Bạn có thể chọn thanh toán cho Peridot Silver theo các Phương thức sau:

1. Thanh toán bằng dịch vụ COD:

Thanh toán qua dịch vụ COD của đối tác giao hàng. Khi nhân viên đến giao hàng, bạn có thể kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và nhận sản phẩm.

(COD là phương thức thu tiền hộ được cung cấp bởi đối tác giao hàng. Khu vực hỗ trợ COD hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác giao hàng)

2. Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản Ngân hàng:

Khi bạn đặt hàng, Peridot Silver sẽ liên hệ trực tiếp bạn để cung cấp thông tin chuyển khoản.

Shopping Cart
0362 888 679