PERIDOT SILVER HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Người dân Miền Trung đang phải từng ngày gánh chịu đói rét, chờ đợi từng giờ trên mái nhà để được cứu vì nước dâng cao 😢. Với tấm lòng “Lá lành đùm lá rách” của người con Việt Nam, Peridot Silver cũng đã triển khai quyên góp ủng hộ cho đồng bào Miền Trung.

Nhưng xét thấy cũng còn rất nhiều hộ dân đang còn đói rét 😢, bằng tấm chân tình này, Peridot Silver cũng xin mạnh dạn triển khai chương trình bán hàng không cần lợi nhuận để dành hết lợi nhuận quyên góp từ thiện giúp cho người dân miền Trung vượt qua khó khăn.😤

Peridot Silver rất mong nhận được sự đồng cảm từ Quý Khách hàng 🤗🤗

Shopping Cart
0362 888 679